©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-04
 • ЗОРИЛГО

  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн зорилго нь хүний нөөцийн удирдлага, захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл түгээх, тэдний оролцоонд тулгуурлан эрэлт хүсэлтийг шийдвэрлэх, засаг даргын тамгын газрын хэвийн ажиллах орчныг бүрдүүлж төрийн захиргааны удирдлагын удирдлагын манлайллыг хангаж засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааг нягт уялдсан, үр нөлөөтэй, тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагаатай төрийн захиргааны байгууллага байлгахад оршино.

  ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг төрийн удирдлагаар хангах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн удирдлага, шагнал урамшуулал, тамгын газрын гадаад харилцаа, мэдээлэл сурталчилгаа, болон архив албан хэрэг хөтлөлт,  дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагааг хангаж, иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрэлт хүсэлт, санал, гомдол нийгмийн асуудлыг хүлээн авч эрх бүхий байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

 • 1

  Хэлтсийн дарга

  Х.Мөнхзул

   

  99121484

  2

  Үр дүнгийн гэрээ, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  А.Нэмэхбаатар

   

  99060413

  3

  Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

  З.Ариунжаргал

  369521

  88115224

  5

  Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Н.Анхбаяр

  70120321

  88089912

  6

  Засаг даргын шуурхай ажил хариуцсан туслах

  П.Нямжаргал

  361618

  99170589

  7

  Нийслэл, дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн болон тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

  Д.Энхцэцэг

   

  99996521

  8

  Иргэд, байгууллагын өргөдөл, санал, гомдол, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

  Д.Гэрэлээ

  70121609

  99264466

  9

  Гадаад харилцааны  мэргэжилтэн

  Б.Алтансоёмбо

   

  99872299

   

  Нэг цэгийн үйлчилгээ, захиргааны зохион байгуулалт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

  З.Ариунжаргал

   

  88115224

  10

  Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

  Х.Дэлгэрмаа

   

  95953685

  14

  Компьютерийн засвар үйлчилгээ, дотоод сүлжээ, хороодын интернет сүлжээ хариуцсан ажилтан

  Г.Энхбат

  70000210

  88044516

  15

  Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан ажилтан

  Б.Алтантуяа

  70000210

  99971601

  Архивын тасаг

  16

  Архивын тасгийн дарга

  С.Бадамцэцэг

  70137377

  99943368

  17

  Архивын зааварлагч, арга зүйч 

  Ш.Туяа

  70137377

  91917377

  18

  Бичиг хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн эрхлэгч

  Б.Золзаяа

  70123132

  89996687

  19

  Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан

  Ж.Мягмардулам

  70123132

  96067880

  20

  Дүүргийн архивын эрхлэгч

  Б.Хулан

  70137377

  86551010

  Хууль, Эрх зүйн хэлтэс

  1

  Хэлтсийн дарга

  П.Батбаяр

  70130956

  93216061, 89976061

  2

  Эрх зүйн нийтлэг асуудал, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн, улсын байцаагч

  Т.Мөнхбаяр

  70130956

  99061785

  3

  Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  М.Солонго

  70130956

  88048871

  4

  Эрх зүйн нийтлэг асуудал хариуцсан ажилтан

  Л.Сарангэрэл

  70130956

  96010627

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.